akvaterm

Akvaterms varmvattenberedare
- värmens kärna

På grund av vattnets goda värmelagringsförmåga innebär anslutningen av en Akvaterm-ackumulatortank till uppvärmningssystemet att prestandan ökar betydligt, energikostnaderna och miljöutsläppen minskar. Isolering av toppklass och tillräcklig tankstorlek garanterar högsta möjliga besparing. Anskaffningspris samt monterings- och tillbehörkostnader för en stor tank är betydligt lägre än för alternativa små tankar.

Användningen av Akvaterm-ackumulatortank är oberoende av energikälla ock uppvärmningssystem. Som värmekälla kan förutom sol, ved, pellets, vind eller jordenergi användas konventionell el, olja eller gas, eller en kombination av dessa.
Vid behov kan energikällan förändras eller uppvärmningssystemet kompletteras.

Ackumulatortanken är en del av den helhet som producerar behaglig och jämn värme för boende och tappvatten i samma system.

lammonydin_kuva1_swe_459