akvaterm

Solvärmeslingor

Solvärmeslingan är en värmeväxlare, över vilken den värmeväxlande vätskan transporterar den uppsamlade värmeenergin från solfångarna till vattnet i varmvattenberedaren. Solvärmeslingan är oftast placerad i ackumulatorns nedre del, där vattnet på grund skiktningen är kallare än vattnet i ackumulatorns övre del. Således överförs solens värmeenergi effektivast till ackumulatorns massvatten, varifrån den med en god nyttograd kan överföras till förvärmning av tappvatten eller exempelvis golvvärmekretsen.

Hybridackumulatormodellerna AKVA SOLAR, AKVA GEO och AKVA SMART har planerats särskilt för att kombinera flera olika värmekällor och i dessa ingår ofta en solvärmeslinga. En solvärmeslinga kan dock även anslutas till en befintlig AKVA-ackumulator genom att montera den på den nedre luckan. Också alternativet med en dubbel slinga är absolut tänkvärt, då man med hjälp av det vid sidan av solvärmeslingan också kan montera en förvärmningsslinga för tappvatten på den nedre luckan.

Solvärmeslingorna med standarddimensioner presenteras i den vidstående tabellen. Som material används koppar (Cu) med ytförstorande lamell och en diameter på 22 mm, men vi erbjuder även andra materialalternativ.


MODELL (kW) YTA (m2) MAXIMAL PANELYTA (m2)
LK35 2,16 10
LK45 2,8 14
LK60 4,3 24
LK80 6,5 32
LK100 7,4 43
LK120 8,6 54
LK140 12,9 64
LK160 15,1 75
LK180 17,3 85
LK200 19,4 95
LK220 21,6 105