akvaterm

Dubbla slingor

En befintlig ackumulator kan byggas om till en hybridackumulator genom att montera en dubbelslinga på den gamla luckan. En dubbelslinga är en kombination av två slingor i samma fläns. Till slingans ena del kan kopplas beredningen eller förvärmningen av tappvatten och till den andra delen exempelvis den värmeväxlande vätskan från solpanelerna.

I solsystem dimensioneras dubbelslingan alltid enligt kundens krav. Dimensioneringen påverkas av hur stort tappvattenbehovet är och av solpanelernas absorptionsyta.
MODELL TAPPVATTENDEL LADDNINGS-/SOLDEL

LK35/35 LK35 LK35
LK35/45 LK35 LK45
LK35/60 LK35 LK60
LK45/35 LK45 LK35
LK45/45 LK45 LK45
LK45/60 LK45 LK60
LK60/35 LK60 LK35
LK60/45 LK60 LK45