akvaterm

Kvalitet- och Miljöpolitik

  • Kunden är i kärnan av verksamhet
  • Vi strävar efter att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet
  • Vårt mål är att bevara vår position i marknadstoppen
  • Vi följer aktivt våra leverantörers kvalitet- och miljöfrågor
  • Vi har bundit oss att följa lag och restriktioner som angår företaget
  • Med våra produkter, vi vill förbättra energieffektivitet och minska miljöpåverkan i hemmen och industrin
  • Vi agerar så att utsläppen och mängden av avfall minskar
  • Vi informerar öppet våra medarbetare, leverantörer och kunder om våra åtgärder inom kvalitet- och miljöfrågor