akvaterm

Akvaterm Oy

Varmvattenberedare och tankar
– måttbeställda från marknadsledaren

Akvaterm tillverkar och marknadsför varmvattenberedare, andra VVS-tankar och utrustning för dessa. Akvaterm grundades 1993 och i företagets verksamhet syns åldern som erfarna medarbetares kompetens. Företaget har också velat se till att utöka kompetensen samt att sörja för en kontinuerlig, innovativ produktutveckling – finslipning av de verkliga lösningar som utvecklats för användarnas behov. Akvaterm har under de senaste åren satsat mycket på utveckling och tillverkning av lösningar som lämpar sig för de nyaste energikällorna, till exempel solackumulatorer och hybridackumulatorer. Företaget skiljer sig även från andra tack vare sin förmåga att leverera stora, välisolerade och finslipade ackumulatorer och tappvattentankar.
Akvaterm är marknadsledaren i Finland bland energiackumulatorleverantörer och en av de ledande leverantörerna av andra VVS-tankar. Akvaterms kvalitetstankar och högklassiga ackumulatorer väcker intresse också utomlands. Redan nästan hälften av Akvaterms produktion exporteras. Till exempel en betydande del av kylvattentankarna i Sverige och Norge är tillverkade av Akvaterm. I Storbritannien finns det många biopannor som producerar värme till en Akvaterm- ackumulator.

Akvaterm är känd som ett flexibelt och kundserviceinriktat företag. Akvaterm vill också hela tiden utveckla sitt produktsortiment och sin verksamhet så att kundorienteringen och kundernas verkliga behov sätts i fokus. Vid sidan av standardmodellerna har vi lanserat produktserien AKVA PRO som innehåller individuella ackumulator- och tanklösningar. Akvaterm levererar snabbt och kostnadseffektivt dessa tankar som dimensionerats och konstruerats enligt kundens individuella behov.

Att vi satsar på kundservicen innebär hos Akvaterm också att vi alltid svarar snabbt på förfrågningar och offertbegäran. Vi har ökat resurserna för det tekniska stödet kraftigt och kan därmed reagera på olika stödbehov utan dröjsmål. Akvaterm sätter en ära i att leverera förstklassiga produkter till sina kunder på överenskommen tid.

Utvecklingen av värmesystemen har skapat ett behov att också utveckla varmvattenberedarna. Olika värmekällor används allt mångsidigare och allt oftare är ackumulatorn en central komponent i dessa system under utveckling. Så kallade hybridackumulatorer där man kan kombinera flera värmekällor lägger grunden för en flexibel energianvändning.

En Akvaterm-ackumulator kan användas oberoende av energikällan och värmesystemet. I en sådan hybridackumulator kan värmekällan vara sol-, ved-, pellett-, vind- eller jordvärme, eller också kan man använda traditionell el-, olje- eller gasvärme eller en kombination av dessa. Vid behov kan ackumulatorns energikälla bytas eller värmesystemet kompletteras. I sortimentet finns även en solvärmeackumulator som är speciellt framtagen för solenergi. Akvaterm- ackumulatorn är en del av en helhet som producerar jämn och behaglig värme och varmt tappvatten med ett och samma system.