akvaterm

Den certifierade kvaliteten på miljön i åtanke

Tisdag 24.06.2014

Som ett erkännande av ett långsiktigt arbete har Akvaterm Oy 23/06/2014 utfärdats både ISO 9001:2008 och ISO 3834-2:2005 certifikat i kvalitetsystem. Utöver dessa har Akvaterm Oy samtidigt beviljats ISO 14001:2004, certifikat i miljöledningssystem. Certifikaten täcker tillverkning och försäljning av VVS-tankar, tryckkärl och tillhörande produkter. Certifikat har beviljats av Inspecta Sertifiointi Oy.

Akvaterm Oy tackar ödmjukast sina kunder och leverantörer för samarbetet kring kvalitet- och miljöfrågor, och hoppas att arbetet med dessa gemensamma angelägenheter fortsätter framgångsrikt!