akvaterm

Loval-motstånd

I ackumulatorerna kan det redan på fabriken monteras motstånd som kan användas som tilläggsvärmekapacitet eller som huvudsaklig energikälla. De ackumulerande motstånden har en effekt på 3–10 kW och de kan utrustas med termostat och överhettningsskydd. Också motstånd med specialtillämpningar finns att få.


Loval-motstånd


Ladda ned manualen >