akvaterm

Laddomat 21-60 / Laddomat 21-100

Laddomat 21-60 / Laddomat 21-100Laddomat 21 är en laddare för en tank försedd med varmvattenberedare för en vedvärmepanna. Rätt kopplad effektiviserar den värmeskiktningen i ackumulatorn och hjälper dessutom pannan att snabbt uppnå den idealiska drifttemperaturen. Den gör uppvärmningen både effektiv och skonsam för pannan. Laddomat laddar ackumulatorn full med värme och upprätthåller skiktningen i vattnet. Laddomat 21-60 rekommenderas att användas med pannor vars effekt är under 60 kW. Laddomat 21-100 fungerar i pannor med en maximal effekt på 120 kW. Också till större pannor kan man bygga en laddarpumpgrupp.

Laddomat 21:s funktion:

När pannan är på startar rökgastermostaten pumpen och pannan värms upp snabbt. Laddomat 21 fyller ackumulatorns övre del redan 15–30 minuter efter att pannan tändes så att ackumulatorn ger både varmt tappvatten och varmvatten till värmekretsen. Tack vare skiktningen blandas inte det varma vattnet som finns längst upp med det kalla vattnet nedanför. När hela ackumulatorn är full med varmvatten laddas också värmen från glöden till ackumulatorn. Därefter stoppar rökgastermostaten Laddomat 21-pumpen och också eftervärmen överförs till ackumulatorn. Laddomat 21 är också försedd med en fri cirkulationsfunktion, vilket innebär att eftervärmen från pannan överförs till ackumulatorns övre del allt eftersom värmen i ackumulatorn används.

>>
Se video

>> Ladda ned manualen

Laddomat 11-30

Laddomat 11-30Laddomat 11-30 är en laddare för tankar med en varmvattenberedare speciellt för flis- eller pellettpannor eller till exempel för kaminer med vattenmantel. Den är en förenklad version av Laddomat 21 och saknar den fria cirkulationsfunktionen.

>> Ladda ner manualen (kommer snart)

Laddomat 4030

Laddomat 4030Laddomat 4030 är en laddare för en tank med varmvattenberedare för en dubbelpanna. Den justerar automatiskt varmvattenberedarens laddning och urladdning i dubbelpannor försedda med en integrerad tappvattenslinga och en blandningsventil för radiator- eller golvvärmekretsen.

Laddomat 4030:s funktion:

Laddningspumpen Laddomat 4030 går igång när temperaturen i pannan har uppnått värdet som satts för pannans detektor. Då transporteras varmvattnet i pannans övre del med svag strömning till ackumulatorns övre del. På så sätt förhindras att vattnet i ackumulatorn blandas, och vattnet i ackumulatorn skiktas effektivt. Det varma vattnet blir alltid kvar högst upp och det kallaste vattnet längst ner. När överföringen av varmvatten till ackumulatorn börjar, blandas en del av varmvattnet i pannans övre del med kallt vatten från ackumulatorn i en speciell LU-ventil. På så sätt har vattnet som återförs till pannan för att återuppvärmas en temperatur på cirka 60 grader. Att returvattnet blandas är viktigt för förbränningsprocessen och när denna fungerar väl fungerar även pannan mer effektivt och har en längre livslängd.

När uppvärmningen upphör börjar pannan kylas ned och när pannans temperatur underskrider det inställda värdet, stoppar pannans detektor pumpen. När temperaturen i pannan har sjunkit under den inställda urladdningstemperaturen (t.ex. 50 C), börjar pumpen flytta kallt vatten från pannans nedre del till ackumulatorns nedre del, samtidigt som varmvatten från ackumulatorns övre del förflyttas till pannans övre del. På så sätt räcker varmvattnet så länge som möjligt kring tappvattenslingan i pannans övre del, varifrån varmvatten leds via blandningsventilen också till radiator- eller golvvärmekretsen.

>>
Ladda ned manualen

Rökkanaltermostat

SavuhormitermostaattiRökkanaltermostaten startar och stoppar laddningspumpen mellan pannan och ackumulatortanken. Pumpen startas direkt när rökkanalen är tillräckligt varm efter att uppvärmning påbörjats. På så sätt värms pannan snabbare upp till drifttemperatur. När veden har brunnit upp stannar pumpen snabbt när rökkanalen kyls ned, vilket säkerställer att pumpen endast är igång den tid som behövs.

Rökkanaltermostat fås för temperaturer på högst 300 °C eller 500 °C. Detektorns högsta temperatur får inte överskridas.

>> Ladda ned manualen

Termostatpatroner

Utöver den termostatpatron som ingår i standardleveransen med en Laddomat-pump kan extra patroner beställas. Gradklasserna är följande: 45, 53, 57, 63, 72, 78, 83 och 87 °C.